To brødre, to historier. Freddy klarer seg bra, Lasse er fortsatt «i krigen»